ปฏิทินการจองห้อง
เลือกรายการห้อง
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง   ห้องเรียน - [ห้องเรียน] ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 2
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   35 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)   0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก   -
add กรุณา Login เข้าใช้งานระบบก่อนการจองห้อง  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28