สาส์นสัมพันธ์ศิษย์เก่า

รายชื่อทำเนียบศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2556

24/08/55] ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553-2554

วันที่ 8-11 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 พิธีซ้อมใหญ่ ณ อาคารกองกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม
(เชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต เวลา 18.00 เป็นต้นไป)
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม โทร. 034-261-066

17/04/55] ขอเชิญคณาจารย์ นักศีกษา กัลยาณมิตร และท่านที่สนใจ สมัครขอบรรพชาอุปสมบท โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช

24/04/55] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และกิจกรรมธรรมโอดี

19/10/54] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับอาสาสมัครบรรจุถุงยังชีพ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066
/** img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }