ลำดับที่
NO

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description

 

1

2-10-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES,,VIETNAM
 

 
 

2

9-11-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND CAN THO UNIVERSITY CAN THO,VIETNAM
 

 
 

3

19-7-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ อพท.

 
 

4

2-8-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 
 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   (พ.ศ.2562)       

ลำดับที่
No

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description

 
1 2 มกราคม 2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND NATION CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAICHUNG,TAIWAN

 
 
2 4 มกราคม 2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND  FPT UNIVERSITY , VIETNAM 

 
     
 
3 29 สิงหาคม 2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND COLLEGE OF MANAGMENT, ATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , TAIWAN

 
     
 
4 17 กันยายน 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
     
 
5 24 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมช์มาตราฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิรรศการ(องค์การมหาชน)กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 
 

 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   (พ.ศ.2563)

ลำดับที่
No

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description

 
1 21 มกราคม 2563

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING COVENTRY

UNIVERSITY  

 
     
 
2 20 กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
     
 
3 5 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการบริการการจัดเลี้ยงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ นครปฐมแคทเทอรริ่ง แอนด์ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  
     
 
4 30 กรกฏาคม 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  
     
 
5 26 พฤศจิกายน 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางวิชาการ-วิจัย และการแสดงผลงานสร้างสรรค์  
       
 
 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   (พ.ศ.2564)

ลำดับที่
No

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description

 
1 29-9-2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 
   

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   (พ.ศ.2565)

ลำดับที่
No

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description

1

 

 

 

 

 

14 -1-2565

 

 

 

 

 

สัญญาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (รูปแบบการศึกษา 2+1 +1 หรือ
1+1+2 ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย กับ Beibu Gulf University ประเทศจีน  [ภาษาไทย] :: [ภาษาจีน

2 28-8-2565

สัญญาความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย กับ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศจีน  [ ภาษาไทย ] :: [ ภาษาจีน ]

3 10-10-2565 บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กับบริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด
4 19-10-2565

บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กับโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม & โรงแรมในเครือ IHG  ประเทศไทย


 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   (พ.ศ.2566)

ลำดับที่
No

วัน/เดือน/ปี
Date

รายละเอียด
Description
     
1 30 -1-2566 บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
2 30 -1-2566

บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ  โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์  สปา

3 16-3-2566

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นสมาชิกสามัญของสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

4 26-9-2566

STUDENT EXCHANGEAGREEMENT BETWEEN TON DUC THANG UNIVERSITY,VIETNAM  FACULTY  OF  SOCIAL SCIENCES AND HUMANITITIES AND NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY , THAILAND  FACULTY OF HUMANITITES AND SOCIAL SCIENES 

5 26-9-2566

STUDENT EXCHANGEAGREEMENT BETWEEN TON DUC THANG UNIVERSITY,VIETNAM  Faculty of   Foreign Languages  AND NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY , THAILAND  FACULTY OF HUMANITITES AND SOCIAL SCIENES

6 26-9-2566

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN School OF SOCIAL  SCIENCES AND  HUMANITIES,CAN THO UNIVERSITY CAN THO,VIETNAM  AND FACULTY OF HUMANITITES AND SOCIAL SCIENES  NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND  

7 1-11-2566 COOPORATION AGREEMENT BETWEEN TON DUC THANG UNIVERSITY,  VIETNAM AND NAKHONM RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND