ตารางสอบปลายภาค กศ.พป.

   05-03-2566 : ตารางสอบปลายภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 2/2565 
   10-02-2564 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   16-01-2563 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   25-09-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   07-05-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   16-01-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   28-08-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   25-04-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   12-12-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาค กศ.พป.
   24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาค กศ.พป.