ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
ภาคปกติ  (จันทร์-ศุกร์) 
 
  3-11-2566  ::  ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิจ ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2566
  28-10-2566  : ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  12-10-2566
  18-4-2566  : ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  29-1-2565   : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565 ,2/2565 ,3/2565
  28-03-2562 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2562 ,2/2562 ,3/2562
  23-03-2561 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2561 ,2/2561 ,3/2561
  23-03-2561 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 (รุ่น 57) ภาคเรียนที่ 1/2561 ,2/2561
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2560 ,2/2560 ,3/2560
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 (รุ่น 56) ภาคเรียนที่ 1/2560 ,2/2560
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 (รุ่น 55) ภาคเรียนที่ 1/2559, 2/2559
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558, 2/2558 , 3/2558
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นปีที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2/2557 , 3/2557
      
ภาคพิเศษ  กศ.พป. (วันอาทิตย์)
 
  18-4-2566  :  ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  28-01-2565 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2565, 2/2565 ,3/2565
  28-03-2562 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2562, 2/2562 ,3/2562
  23-03-2561 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2561, 2/2561 ,3/2561
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2560, 2/2560 ,3/2560
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป ภาคเรียนที่ 1/2558, 2/2558 , 3/2558
  24-10-2560 : ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.พป ภาคเรียนที่ 2/2557, 3/2557